TEL: 0905 770 093 MAIL: info@runningstore.sk

Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.runningstore.sk/eshop. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.runningstore.sk/eshop je:

ACTIVON,s.r.o.
Radoľa 464
023 36   Radoľa

IČO: 51996766
IČ DPH: SK2120880245
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4206 4250
č.OU-ZA-OZP1-2013/03364-2, č.živnostenského registra 580-53032

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, 
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, riadia sa všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona (č. 40/1964 Zb.) Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.).
Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ujednanie medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky  potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.


Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže do 14 dní v súlade s § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. občianského zákonníka bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť. My Vám vrátime peniaze za vrátený tovar do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Predpokladom je doručenie vráteného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (čiastka za dopravné a spôsob platby). Čiastku za vrátený tovar zašleme na Váš účet. V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám výrobok späť bez známok používania, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy : stiahnúť  >>


Dodacia lehota

Po odoslaní objednávky príde na Vašu emailovú adresu automatické potvrdenie. Prijaté objednávky na tovar vybavujeme do 48 hodín.
Pri každom tovare uvádzame dostupnosť. Vo viac ako 90% je objednaný tovar skladom, preto expedujeme väčšinou ďalší pracovný deň. Pokiaľ výrobok nie je skladom kontaktujeme Vás a dohodneme ďalší postup.


Spôsob dopravy

Remax kuriérska služba - zásielka je doručená nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Kuriér  Vás bude pred doručením kontaktovať telefonicky. V prípade, že Vás nezastihne, pokúsi sa dodať zásielku ďalší pracovný deň. 

Slovenská pošta - zásielka je doručovaná na druhý, resp. tretí pracovný deň. V prípade, že Vás Slovenská pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá Vám v schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Osobný odber - tovar si môžete vyzdvihnúť v našich predajniach na tzv. E-shop point.


Platobné podmienky

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa (kuriéra) alebo na pošte.

Hotovosťou (osobný odber) - tovar zaplatíte v hotovosti na našom výdajnom mieste. Budete informovaný emailom, že tovar je odoslaný na výdajné miesto a teda pripravený pre Vás - bez potvrdzujúceho mailu nie je osobný odber možný.

Bankový prevod - akonáhle je zásielka pripravená k odoslaniu, zašleme Vám číslo účtu a variabilný symbol. Tovar zaplatíte dopredu na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po obdržaní platby odošleme tovar a Vám pošleme e-mail, kedy máte zásielku očakávať.

Platba kartou cez platobnú bránu FONDY - Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. 
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : slovakia@fondy.eu 


Cenník dopravy a balného

V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné a balné.


Spôsoby dopravy

Remax kuriérska služba - zásielka je doručená nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Kuriér Vás bude pred doručením kontaktovať telefonicky. V prípade, že Vás nezastihne, pokúsi sa dodať zásielku ďalší pracovný deň.

Slovenská pošta - zásielka je doručovaná na druhý, resp. tretí pracovný deň. V prípade, že Vás Slovenská pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá Vám v schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Osobný odber - tovar si môžete vyzdvihnúť v našich predajniach na tzv. E-shop point.


Cenník dopravy a balného

V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné a balné.

Spôsob dopravy Nákup do 80€ Nákup nad 80€
Osobný odber - úhrada v hotovosti na predajni zadarmo zadarmo
Slovenská pošta SK - úhrada prevodom 2,00€ zadarmo
Slovenská pošta SK - úhrada na dobierku 3,00€ zadarmo
Remax kuriérská služba SK - úhrada prevodom 3,50€ zadarmo
Remax kuriérská služba SK - úhrada na dobierku 4,50€ zadarmo
Remax kuriérská služba ČR - bez dobierky 13,00€ 13,00€
Remax kuriérská služba ČR - na dobierku 15,00€ 15,00€


Platobné podmienky

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa (kuriéra) alebo na pošte.

Hotovosťou (osobný odber) - tovar zaplatíte v hotovosti na našom výdajnom mieste. Budete informovaný emailom, že tovar je odoslaný na výdajné miesto a teda pripravený pre Vás - bez potvrdzujúceho mailu nie je osobný odber možný.

Bankový prevod - akonáhle je zásielka pripravená k odoslaniu, zašleme Vám číslo účtu a variabilný symbol. Tovar zaplatíte dopredu na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po obdržaní platby odošleme tovar a Vám pošleme e-mail, kedy máte zásielku očakávať.

Platba kartou cez platobnú bránu FONDY - Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty.


Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Záruka a reklamácie

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví vada výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dokladom o kúpe a uveďte popis vady na adresu: ACTIVON,s.r.o., Atrium Dubeň, Vysokoškolákov 52, 010 08, Žilina.

Formulár na vybavenie reklamácie nájdete tu: stiahnúť >>

  • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnúť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané. Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie Vás budeme e-mailom či telefonicky informovať. Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené obvyklým používaním (napr. zmena materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a požívaním výrobku. Všetky odosielané výrobky prechádzajú dôkladnou kontrolou.


Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava spotrebiteľ záruku novú v dĺžke 24  mesiacov.

Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

  • ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnému používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnému používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmena veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy


Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú koncové. Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednali bez ohľadu na zmeny.

Vyhradzujeme si právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, pokiaľ zistíme, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade Vás budeme o správnej cene informovať. Pokiaľ budete s úpravou ceny súhlasiť, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka Vám bude expedovaná. V opačnom prípade dôjde k stornovaniu objednávky.

U zlacnených výrobkov uvádzame aj bežnú predajnú cenu, ktorá vychádza z doporučených maloobchodných cien.


Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude sa s nimi zaobchádzať podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie emailom. Viac info >>